loading
+420 773 165 574
mainpicSemináře, konference a studijní cesty.Semináře, konference a studijní cesty.
mainpicSpolupráce s ověřenými špičkovými odborníky na poli komunální energetiky v ČR.Spolupráce s ověřenými špičkovými odborníky na poli komunální energetiky v ČR.
mainpicHájení zájmů měst a obcí na národní i evropské úrovni.Hájení zájmů měst a obcí na národní i evropské úrovni.
mainpicNezávislé poradenství v projektech úspor energie a obnovitelných zdrojů.Nezávislé poradenství v projektech úspor energie a obnovitelných zdrojů.
mainpicPříprava mezinárodních projektů a informace o evropských výzvách přímo od organizace Energy Cities.Příprava mezinárodních projektů a informace o evropských výzvách přímo od organizace Energy Cities.

Aktualityicon

Akce

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

 ENERGETICKÝ/Á MANAŽER/KA
 odbor strategického plánování a projektového řízení

 

Co Vám můžeme nabídnout:

 • - zajímavou a různorodou práci
 • - stabilní zázemí velké organizace
 • - pracovní poměr na dobu neurčitou
 • - propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
 • - pružnou pracovní dobu, možnost zkráceného úvazku
 • - 5 týdnů dovolené
 • - zajímavý program benefitů (možnost stravování/stravenky, volitelné čerpání benefitů z osobního účtu zaměstnance)
 • - příjemné pracovní prostředí

 

Charakteristika pozice:

 • - zajišťování nastavení a chodu systému energetického managementu města Hradec Králové
 • - průběžný monitoring energie a návrhy opatření
 • - dohled nad dodržováním platné legislativy v oblasti energetiky
 • - smluvní management to zejména v oblastech přípravy výběrových řízení na dodavatele energie
 • - tvorba energetických (akčních) plánů, stanovování energetických cílů, úkolů a standardů, plánování investičních akcí a provozních opatření
 • - platové zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
 • - je nastaven systém výkonového odměňování, tzn. souběžně s platovým tarifem reálná možnost osobního příplatku a odměn

Kvalifikační požadavky:

 • - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (výhodou vzdělání technického směru a praxe v oblasti energetiky)
 • - základní znalost právních předpisů v oblasti hospodaření s energií
 • - základní orientace v oblasti veřejné správy v problematice a v zadávání veřejných zakázek
 • - zkušenosti a znalost práce s projektovou dokumentací
 • - vysoké pracovní nasazení a schopnost samostatného úsudku
 • - dobré organizační, komunikační a prezentační schopnosti
 • - reprezentativní vystupování
 • - časová flexibilita
 • - znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook, Internet)
 • - řidičské oprávnění skupiny B
 • - uchazeč musí splňovat předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., § 4 odst. 1


Informace: 
PhDr. Karel Vít, Ph.D., vedoucí odboru strategického plánování a projektového řízení,
tel.: 495 707 590
Ing. Tomáš Jeřábek, vedoucí oddělení rozvoje města, tel.: 495 707 438

Místo výkonu práce:  Statutární město Hradec Králové

 

 Náležitosti přihlášky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

 • - jméno, příjmení  a titul uchazeče
 • - datum a místo narození
 • - státní příslušnost a místo trvalého pobytu
 • - číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu
 • - datum a podpis uchazeče
 • - strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede zejména údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností uvedených v části „charakteristika pozice“
 • - výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným prohlášením)   
 • - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihláška dále musí obsahovat motivační dopis.

 

Přihlášky podávejte pouze v písemné podobě, a to na podatelnu magistrátu města (Československé armády 408, zvýšené přízemí vlevo, dveře č. 21), nebo je zasílejte na adresu Magistrát města Hradec Králové, personální oddělení, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům materiály vráceny zpět poštou, z důvodu naplnění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.         

                                                                

Přihlášky lze podávat do 13. 6. 2017

 

Odkaz: http://www.hradeckralove.org/urad/eneregeticka-a-manazer-ka