loading
+420 773 165 574
mainpicPříprava mezinárodních projektů a informace o evropských výzvách přímo od organizace Energy Cities.Příprava mezinárodních projektů a informace o evropských výzvách přímo od organizace Energy Cities.
mainpicSpolupráce s ověřenými špičkovými odborníky na poli komunální energetiky v ČR.Spolupráce s ověřenými špičkovými odborníky na poli komunální energetiky v ČR.
mainpicHájení zájmů měst a obcí na národní i evropské úrovni.Hájení zájmů měst a obcí na národní i evropské úrovni.
mainpicSemináře, konference a studijní cesty.Semináře, konference a studijní cesty.
mainpicNezávislé poradenství v projektech úspor energie a obnovitelných zdrojů.Nezávislé poradenství v projektech úspor energie a obnovitelných zdrojů.

Aktualityicon

Pro města a obce

 

Pro města a obce nabízíme:

  • zdarma účast na seminářích, konferencích a studijních cestách pořádaných sdružením;

  • zdarma nezávislé poradenství v konkrétních projektech úspor energie a obnovitelných zdrojů;

  • zdarma rozesílku pravidelných newsletterů s aktuálními informacemi (dotační tituly, legislativa, příklady dobré praxe, apod.);

  • přímou možnost pro definování dlouhodobých cílů a vizí SEMMO, návrhy na plánované aktivity,

  • propagaci aktivit daných členů a příkladů dobré praxe na národních a mezinárodních konferencích a na webových stránkách SEMMO;

  • zdarma lobbing a hájení zájmů měst a obcí na národní úrovni (tvorba legislativy, dotačních titulů, výzev, nové tarifní systémy, apod.);

  • možnost spolupráce s ověřenými špičkovými odborníky (odborní partneři) na poli komunální energetiky v ČR, se kterými mají členové SEMMO vlastní pozitivní zkušenost;

  • spolupráci na mezinárodních projektech a informaci o evropských projektech prostřednictvím organizace Energy Cities.