loading
+420 773 165 574
mainpicSemináře, konference a studijní cesty.Semináře, konference a studijní cesty.
mainpicSpolupráce s ověřenými špičkovými odborníky na poli komunální energetiky v ČR.Spolupráce s ověřenými špičkovými odborníky na poli komunální energetiky v ČR.
mainpicNezávislé poradenství v projektech úspor energie a obnovitelných zdrojů.Nezávislé poradenství v projektech úspor energie a obnovitelných zdrojů.
mainpicPříprava mezinárodních projektů a informace o evropských výzvách přímo od organizace Energy Cities.Příprava mezinárodních projektů a informace o evropských výzvách přímo od organizace Energy Cities.
mainpicHájení zájmů měst a obcí na národní i evropské úrovni.Hájení zájmů měst a obcí na národní i evropské úrovni.

Aktualityicon

Zájem o členství

 

Sdružení energetických manažerů měst a obcí nabízí pro své členy praktické zkušenosti s energetickým managementem, realizací projektů úspor energie a využití obnovitelných zdrojů.

Sdružení energetických manažerů měst a obcí je dobrovolným svazkem obcí podle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Členy sdružení jsou výhradně města a obce, či jiné územní samosprávné celky.

Odbornými partnery sdružení jsou neziskové organizace, univerzity, soukromé firmy, jiná sdružení, asociace, apod.

Členem, či odborným partnerem se stáváte po splnění těchto kroků:

  1. Vyplnění memoranda o přistoupení (memorandum pro členy; memorandum pro odborné partnery), podepsání statutárním zástupcem a zaslání na mail jaroslav.klusak@semmo.cz

  2. Uhrazení ročního členského příspěvku na účet Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) – příkaz k úhradě bude zaslán ze strany SEMMO zájemci o členství po obdržení výše uvedeného memoranda.